BEL ONS OP : 0-597-8614476

OTKESH ENVIRONMENT HEALTH &  SAFETY SUPPORT

Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan


Naast opleidingen en trainingen is Otkesh Environment Health & Safety Support tevens een expert in het opstellen van bedrijfsnood- en ontruimingsplannen.
Bedrijfsveiligheid is een onmisbaar en verplicht onderdeel voor iedere onderneming. Om deze bedrijfsveiligheid vorm te geven dient elke onderneming een bedrijfsnoodorganisatie (ook wel bedrijfshulpverlening of BHV genoemd) op te richten om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor al haar werknemers en bezoekers. Vaste onderdelen van deze bedrijfsnoodorganisatie zijn de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en het bedrijfsnoodplan (BHV-plan).

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin staat omschreven hoe u omgaat met een noodsituatie en hoe hierop gereageerd dient te worden. In de norm NEN 4000 staat beschreven waaraan een effectief BHV-plan moet voldoen.

In het plan staan onder meer de taken, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) omschreven, wat te doen bij ongevallen, melding en registratie van ongevallen, beschrijving van technische voorzieningen, onderhoud van middelen en andere zaken.

Een ander onderdeel van het bedrijfsnoodplan is onder meer het ontruimingsplan. Om het ontruimingsplan zoveel mogelijk te standaardiseren is er een standaard norm ontwikkeld waarin is vastgelegd welke elementen minimaal opgenomen dienen te zijn in een ontruimingsplan, dit is de NTA 8112 serie.

Onze werkwijze
Onze veiligheidskundige inventariseert samen met u of uw bedrijfshulpverlener(s) wie en wat er in het gebouw aanwezig is. In het ontruimingsplan worden vervolgens maatregelen opgenomen hoe te handelen in geval van nood. Aan de hand van de inventarisatie stelt de veiligheidskundige een overzichtelijk rapport op volgens de ontwerpnorm NEN 8112.
Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.
Situatietekening
Gebouw-, installatie-, en organisatiegegevens
Stroomschema alarmering
Wijze van ontruiming
Taken van medewerkers en bedrijfshulpverleners
Vluchtplattegrond(en)
Vluchtplattegronden worden geleverd op A3 formaat. De tekeningen en pictogrammen worden volgens de NEN 1414 toegepast. Hiermee voldoen uw ontruimingsplan en vluchtplattegronden aan de eisen van de controlerende instanties en de brandweer.

Met behulp van een speciaal ontwikkelde BHV gerichte RI&E, ook wel BHV RI&E genoemd, kan Otkesh Environment Health & Safety Support een solide basis bieden voor de inrichting van uw BHV-organisatie.
De taken en omvang van de BHV-organisatie binnen een bedrijf zijn afhankelijk van verschillende maatgevende factoren, zoals de grootte van het bedrijf, specifieke risico’s en bedrijfsprocessen. Een BHV-RI&E is een deskundige analyse die inzicht biedt in de aanwezigheid van dergelijke factoren. Aan de hand van de uitkomst van de analyse kan de veiligheid van medewerkers en bezoekers worden vergroot.

De BHV-RI&E bestaat uit:
een BHV-inventarisatie
een Plan van Aanpak met tijdsplanning
Op basis van de BHV-RI&E kunnen een BHV-plan en ontruimingsplan geschreven worden.
Wilt u meer informatie of wenst u een afspraak te maken, neem dan vrijblijvend contact met ons op!