BEL ONS OP : 0-597-8614476

OTKESH ENVIRONMENT HEALTH &  SAFETY SUPPORT

Arbeidsveiligheid Advisering

Arbeidsveiligheid Advisering

Onze adviseurs hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en brandpreventie. Tot onze klanten behoren kleinere bedrijven maar ook grote internationaal opererende organisaties.
Een aantal kenmerkende onderwerpen zijn:
Veiligheidscultuur
De mate van veiligheid in een organisatie is nauw verbonden met de veiligheidscultuur in die organisatie. Veilig gedrag van uw medewerkers wordt mede bepaald door de heersende veiligheidscultuur en de stijl van leidinggeven in uw organisatie.
Otkesh Environment Health & Safety Support kan u ondersteunen hierin. In één of meerdere bijeenkomsten met uw medewerkers en leidinggevenden, krijgt u inzicht op welke wijze het veilig gedrag van uw medewerkers positief kan worden beïnvloed.
Otkesh Environment Health & Safety Support heeft een instrument ontwikkeld, genaamd ‘GEMBA Walk’ waarmee u in staat bent een verbeterde veiligheidscultuur te ontwikkelen.
Inventariseren van risico’s
Pas als de gevaren / risico’s bekend zijn, is er de mogelijkheid tot verbeteren. Met behulp van ons eigen instrument voeren wij een gedegen Risico Inventraisatie en –Evaluatie (ook wel bekend als RI&E) uit. Er wordt rekening gehouden met de werkelijke gevaren voor de veiligheid in uw organisatie. Uiteraard bevat de rapportage heldere adviezen en mogelijkheden ter verbetering (ook wel Plan van Aanpak genoemd).
Compliance onderzoek
De Wet is een stelsel van voorschriften die waken over de gezondheid en veiligheid van uw werknemers en de brandveiligheid in uw organisatie. Maar dit geheel van wetten en regels is zeer complex en kent u als werkgever wel al uw verplichtingen?
Otkesh Environment Health & Safety Support kan u ondersteunen en u inzicht geven in hoeverre uw bedrijf aan de wet- en regelgeving voldoet. Door middel van een observatie ronde in uw bedrijf en interviews met uw medewerkers zijn wij in staat om u inzicht te geven in de tekortkomingen en geven wij direct helder advies m.b.t. te nemen maatregelen om compliance te zijn met de wet.

VMS en MVO
Otkesh Environment Health & Safety Support is actief bij het opstellen, implementeren en onderhouden van (geïntegreerde) veiligheidsmanagementsystemen (VMS). Een geïntegreerd Veiligheidsmanagementsysteem wordt opgesteld aan de hand van de eisen uit NEN-ISO 9001, NEN-ISO 14001, OHSAS 18001 of aan de hand van vragen uit VCA.
Het stelt u in staat uw dagelijkse bedrijfsvoering te sturen op de Key Performance Indicatoren (KPI’s) die u heeft gedefinieerd. Na certificering van het management systeem, kan het voldoen aan de richtlijnen van ISO 26000 een volgende stap zijn. Daarmee wordt invulling gegeven aan de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van de Organisatie (MVO) en het streven naar duurzame ontwikkeling.
Abonnement Deskundige Ondersteuning
Het VCA systeem verlangt een V&G functionaris met deskundigheid. De VCA norm stelt dat de V&G functionaris in het bezit moet zijn van minimaal het vakdiploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Als uw V&G functionaris niet in het bezit is van een dergelijk MVK-diploma dan biedt Otkesh Environment Health & Safety Support u deze MVK deskundigheid.
Met behulp van het Abonnement ‘Deskundige Ondersteuning’ voldoet u aan de norm en kunt u te allen tijde een beroep doen op onze MVK-gediplomeerde adviseur. Met het abonnement heeft u recht op een aantal gratis uren advies.
Otkesh Environment Health & Safety Support is een partner voor al uw veiligheidsvraagstukken. Indien u met een bepaalde vraag zit dan nodigen wij u uit direct met ons contact op te nemen.