BEL ONS OP : 0-597-8614476

OTKESH ENVIRONMENT HEALTH &  SAFETY SUPPORT

OVER ONS

OPRICHTING VAN OTKESH

Otkesh Environment Health & Safety Support verleent diensten in de vorm van advisering, voorlichting en training. Het bedrijf is in 2011 opgericht als eenmanszaak door Otmar Ho Asjoe.
De bedrijfsnaam is een afkorting van Otmar en diens twee zonen Kevin en Shaïr (afgekort Otkesh). Bij de oprichting heeft Otmar bewust gekozen voor een bedrijfslogo in de vorm van een groene brandweerhelm met het wapenschild van Suriname.
Groen staat voor jong, bemiddelend en moederlijk verzorgend. Kerneigenschappen die tot het DNA van Otkesh behoren; jonge onderneming, intermediair en moederlijk verzorgend op het gebied van veiligheid- en brandpreventievraagstukken.
Brandweerhelm staat voor repressie en preventie. Otkesh ondersteunt ondernemingen in de bestrijding van calamiteiten en het inrichten van hulpverlening in noodsituaties (repressie). Daarnaast verleent Otkesh diensten gericht op de preventieve aanpak van onveilige arbeidsomstandigheden en het voorkomen van brandgevaarlijke situaties. Tot slot wordt het wapenschild van Suriname als symbool beschouwd van Surinaams herkomst.
ONDERNEMINGSDOELEN
Otkesh Environment Health & Safety Support is een jong, doch ervaren en professioneel dienstverlener op het gebied van brandpreventie, arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu. Wij ondersteunen bedrijven bij het vervullen van alle plichten die voortvloeien uit lokale en internationale regel- en wetgeving.
Deze ondersteuning bestaat o.a. uit het uitvoeren van brand- en veiligheidsinspectie, implementeren van uw bedrijfshulporganisatie (BHV), het uitvoeren en vastleggen van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het verzorgen van veiligheidsinstructies en trainingen op maat
Verder kan Otkesh Environment Health & Safety Support u ondersteunen in het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Met andere woorden Otkesh Environment Health & Safety Support is een partner voor al uw veiligheidsvraagstukken.
‘Helder advies door middel van een persoonlijke en pragmatische aanpak’.
Otkesh Environment Health & Safety Support biedt geen theoretisch verhaal, maar geeft een praktisch advies, met realiseerbare oplossingen. Het blijft natuurlijk advies, maar wel advies dat in uw voordeel werkt en op nut en bruikbaarheid is gericht.
Otkesh Environment Health & Safety Support stelt u in staat om verantwoorde keuzes te maken: risico’s en consequenties worden helder ingeschat en beschreven. Om helder te kunnen adviseren gaan we in de schoenen van onze opdrachtgevers staan, waardoor we precies weten wat zijn wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.
Helder advies vraagt om een persoonlijk aanpak en wederzijdse vertrouwen. Otkesh Environment Health & Safety Support is een kleinschalig bedrijf met ervaren adviseurs die vanuit huis werken. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden en onze diensten tegen scherpe prijzen aanbieden.

Otkesh Environment Health & Safety Support staat voor:

  • Duidelijke rapportages
  • Praktische adviezen
  • Realiseerbare oplossingen
  • Persoonlijke aanpak
  • Kwaliteit en Maatwerk